• – Kom ned! roper Øyvind Stakkeland til nabo Glenn Pedersen, som lett lar seg overtale til å bli med i en reportasje om nabolaget. FOTO: Jacob Buchard

- Initiativ kommer fordi folk trives

De har god boltreplass, naboene på Lian platå på Søm. Nabolaget, som ble bygget ut på slutten av 1980-tallet, er kjent for sine store hus.