• Turid Iddmark Bjerland og Oddbjørg Vatland (til høyre) viser fram lekeplassen. Så hvorfor ikke like godt forsøke ronsa? FOTO: Kollstad, Reidar

- Usentralt her???

Hva skjuler seg egentlig oppi heia der skiltet til Slettebrotan står midt «i ingenting» langs riksvei 9?