• Ragnhild Thorstensen har pyntet til jul hjemme i stua i Arendal. Neste år drar hun tilbake til Ghana for å følge opp arbeidet ved barnehjemmet hun har bidratt til å bygge. FOTO: Kollstad, Reidar

– Jeg vil gjerne at andre skal få oppleve hvor givende det er å hjelpe andre

Ragnhild Thorstensen måtte slutte i jobben sin på grunn av sykdom. Noen måneder seinere kjøpte hun en 18 mål stor tomt i Ghana for å hjelpe foreldreløse og forlatte barn.