Hva har livet lært dem?

Vi har møtt eldre mennesker over hele verden.