• Når barna bryter reglene i barnehagene, er det for å ivareta vennskap eller sin egen integritet, forteller Lisbeth Skreland, som har intervjuet barn i tre barnehager på Sørlandet. FOTO: Stockbilder

«På mandager er det ikke lov med papirfly»

Mange regler i barnehagene er gamle, og ingen vet lenger hvorfor disse finnes. Lisbeth Skreland på UiA mener de hemmer hverdagen for både voksne og barn.