• Sjekker: For ti år siden ble deler av fjellveggene i Ravnedalen sikret. I samarbeid med geolog Jørgen Fjæran i Rambøl sjekker Johan Røyseland status nå. Finner de løse steiner eller blokker, vurderer de hva slags tiltak de skal sette i gang. Det kan være alt fra bolting, opphenging av nett, til spetting av stein. FOTO: Kjartan Bjelland

Man skal helst ikke ha høydeskrekk i denne jobben

Du må ikke være verdensmester i klatring for å ha denne jobben, men du skal helst ikke ha høydeskrekk.