• Noen av de som stortrives «på den andre sida av Ose». Austad kapell bak dem står på historisk grunn. Her har vært kirke siden 1200-tallet. Håvard Hedde fra visa med samme navn er begravd her. Fra venstre Annemor Sundbø, Einar Ose, Knut A. Austad, Irene Moe, Ida Nomeland og Åsne Nomeland. FOTO: Johs. Bjørkeli

De på den andre sida av elva

Tettstedet Ose er kjent, men har bare fem fastboende om vinteren. Det er på solsida av Otra det er fint å bo, mener denne gjengen.