• Folk med psykoser tilhører kjernemålgruppen for psykiatrien. Derfor er det viktig å sjekke om de får god nok behandling, mener farmasøyt Karin Drivenes. FOTO: Stockbilder

Får folk med psykose riktig behandling?

Folk med psykoser dør gjerne 20 år før andre. Farmasøyt Karin Drivenes mener de får dårlig oppfølging for den fysiske helsa si.