• Slik blir den nye Helsebyen Eg, sett nordfra. De hvite byggene er dagens eksisterende sykehus, det gamle psykiatrisykehuset ser vi til venstre. Resten er bygg som kan komme i fremtiden. Området skal romme alt fra alternativ behandling til sykehus, og skal samle all helserelatert virksomhet på ett sted. Det skal bygges med kvartalstruktur og lange siktlinjer. Foran hovedbygget blir det et «byrom» på 10.000 kvadratmeter. FOTO: RAMBØLL

Ny bydel til 10 milliarder

Helse skal bli den nye drivkraften i utviklingen av Kristiansand. I den kommende helsebyen på Eg kan det i løpet av vel en generasjon bli reist nye bygg for ti milliarder kroner.