• Den polske sosiologen Zygmunt Bauman mente verden er blitt mer uforståelig, mer usikker, og menneskene mer fremmede for hverandre. FOTO: ELOY ALONSO / Reuters

Vilde Sagstad Imeland: – Det er frustrerende umulig å si hva som kjennetegner vår tid

Det er vanskelig å holde hodet klart når tidene er for interessante.