• UTSPILL: Utspillet og oppfordringen fra Apple-aksjonærene kommer fordi de ønsker å fremstå som mer ansvarlig for den teknologien som utvikles, mener NTNU-forsker Halvdan Haugsbakken. FOTO: LUKE MACGREGOR / Reuters

Apple-eiere ut mot eget selskap: Krever bedre foreldrekontroll mot barns avhengighet

– En moralsk panikk som slår inn når man da ønsker å regulere dette.