• FERSKE TALL: Tallet på utenlandsadopterte har gått ned, mens antall stebarnsadopsjoner har holdt seg stabilt. FOTO: Shutterstock

Aldri før er det gjennomført færre adopsjoner i Norge

Adopsjonstallene er lavere enn noensinne.