• NED PÅ GULVET: 100meterskogen barnehage på Grefsen i Oslo har lang tradisjon med høy andel mannlige ansatte. Styrer Kjell Endre Aasmundtveit har fire pedagogiske ledere i sin stab, hvorav tre er menn. FOTO: 100meterskogen barnehage

Barnehager som denne skaper skoleflinke barn

Fersk forskning overrasket fagfolk.