• ØKONOMISK SIKKERHET: En uføreforsikring kan du inngå hvis du vil være ekstra trygg på fremtiden uansett hva som skjer med deg. FOTO: Bannasak Krodkeaw / Shutterstock

Pass på: Dette kan spolere forsikringen din

Det er ikke sikkert at du får uføreforsikring selv om forsikringsselskapene anbefaler det.