• PÅ PC: I dag leveres de fleste eksamensbesvarelsene digitalt. Det gir studenten bedre forutsetninger for å lage en ryddig eksamensbesvarelse, mener sensorene. FOTO: Shutterstock

Hvordan få A på eksamen? Vi har spurt sensorene

– Svar på det du blir spurt om, ikke alt annet, sier sensor.