• Nesten 50 prosent svarer at de brukte mobilen to timer eller mer dagen før. FOTO: NTB Scanpix

Stadig flere yngre barn får mobil: Flere svarer at de bruker mer tid på mobilen enn med familien

Over halvparten er ofte uenige med foreldrene om tidsbruk på mobil og nett.