• SINTEF-forskerne ser for seg at teknologiutviklingen vil gi oss både flyvende biler og hyperloop. FOTO: Airbus og HyperloopTT

Fremtidens transportsystemer: Laks i hyperloop og flyvende biler

Teknologitrendene norske forskere tror vil påvirke fremtidens transportsystemer.