• EGENERKLÆRING: CE-merket betyr at produsenten garanterer at grunnleggende sikkerhetskrav for produktet er oppfylt og kan dokumenteres. I 2013 strøk åtte av ti CE-merkede produkter i EU-test. Bildet er en illustrasjon. FOTO: Geir Amundsen

Mener CE-merking gir falsk trygghet

– Dette er en merkeordning som har høy tillit hos forbrukerne uten grunnlag.