Nye eiere til Hønemyrvegen 590. Pris er 1.050.000 kroner.

foto
Hønemyrvegen 590: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.