Søndre Vardåsen 72B: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene. Søndre Vardåsen 72B: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.

Kjedehus i Lillesand kommune kjøpt for 2.200.000 kroner. Slik er boligmarkedet i Lillesand kommune nå.