Eiendom i Mandal kjøpt for 1.650.000 kroner. Slik er boligmarkedet i Lindesnes kommune nå.