Bolig på Åsane kjøpt for 2.850.000 kroner

foto
Kjerrheibakken 58: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.