Huset i Kristiansand er akkurat solgt. Kjøper måtte ut med nesten fire millioner kroner.

Hellemyråsen 34: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.