Poppelveien 22 har skiftet eier. Her er prisen.

foto