Tretjønnveien 16 har fått nye eiere. Dette kostet boligen.