Vennesla: Kjøperen la 2.860.000 kroner på bordet for å kapre

foto