Dette er en av de høyeste prisene som er oppnådd i Songdalen siste året

foto
Farvannsvegen 107: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.