Denne boligen dundrer inn på topplisten i Birkenes kommune siste måneden

foto
Vestbygdveien 560: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.