Rekkehuset i Kristiansand er akkurat solgt. Kjøper måtte ut med over fem millioner kroner.