Kjøper la 1.600.000 kroner på bordet for denne leiligheten i Lindesnes kommune

foto
Hølleskaret 24: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.