Denne boligen gikk for nesten åtte millioner kroner

foto