I løpet av bare ett år steg verdien på denne boligen med nesten 600.000 kroner

foto
Sukkevannslia 49: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.