Dette er en av de høyeste prisene som er oppnådd i Kristiansand Vest siste året