Denne boligen gikk for nesten ni millioner kroner

foto