Denne boligen har steget mye i verdi de ti siste årene