Den nye eieren betalte 2.000.000 for dette rekkehuset i Kristiansand kommune

Buhusheia 6A: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.