Den nye eieren betalte 2.520.000 for dette huset på Mosby

foto
Tutlamoen 22: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.