Verdien på denne leiligheten har steget med 28 prosent på bare tre år