Lillesand: Kjøper la 3.350.000 kroner på bordet for å kapre dette huset

Øvre Hestheia 15: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.