• KJENT: «The great bed of Ware» er fra rundt 1590. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Verdensberømte senger: Noe å breie seg i

Smått er godt, men stort er bedre. I hvert fall når det gjelder senger.