• Den 98 fot store fergen har hatt flere navn – blant annet B/F Voldingen. Nå er den registrert som MS Embla, et navn de «bare kom på» da de ikke fikk lov å bruke navnet Volda, navnet de bruker til daglig. FOTO: Bertil Valderhaug

Rikke Bjerke og Espen Kaspersen fant aldri drømmehuset i Tromsø by. Løsningen ble å bygge om en gammel ferge.

– Det var dyrt, og vi fant ikke det vi ville ha.