• KJELLER: En rå og fuktig kjeller kan bli til ei lekker stue. FOTO: Helge Eek

Fra fuktig råkjeller til familiens nye hule

Etter hundrevis av timer med egeninnsats ser kjelleren fra 1930 slik ut. – En typisk kjeller for sin tid. Lavt under taket, fuktig og rått.