I utgangspunktet så anbefaler vi ikke det ene framfor det andre, bortsett fra hvis du kjøper boligen kun med tanke på utleie. Da bør du velge selveier, sier eiendomsmegler Gro Lillan Netland Hulløen i Sørmegleren i Kristiansand.

For mens man står fritt til å leie ut en selveierleilighet, er det restriksjoner på dette på de andre eierformene.

- Men det er mange andre fordeler med andelsleilighet, så hver enkelt må vurdere hva som passer dem best, fortsetter hun.

Noen forskjeller

Andelsleilighet og borettslagsleilighet er akkurat det sammen, og de navnene går litt om hverandre. Ved kjøp av en andels/borettslagsleilighet får man en andel i en større eiendom og må forholde seg til styrets vedtekter og til borettslagsloven. En selveierbolig er, som navnet sier, en bolig eller leilighet du har full råderett over selv. Du eier den selv, og kan omsette eller leie ut etter eget ønske.

En annen eierform som innimellom dukker opp i boligannonsene, er aksjeleilighet. Det betyr at du kjøper en aksje som gir deg rett til å leie en bestemt leilighet. I følge Huseierne.no så blir du samtidig medeier eller aksjonær i boligaksjeselskapet, og får medbestemmelsesrett på lik linje med de andre aksjonærene.

Men et raskt søk på Finn.no viser at det ikke omsettes så mange aksjeleiligheter lenger. I følge Carsten Pihl i Norges Eiendomsmeglerforbund har det sin naturlige forklaring.

Sjekk eierformen på leiligheten før du kjøper, så vet du hva du har å forholde deg til.
Christine Gulbrandsen

- Det er en eldre eierform som var mye brukt i større byer, særlig i mellomkrigstiden og litt etter krigen, men deretter tok borettslagene over. Derfor er det ikke så mange aksjeleiligheter som selges i dag, forklarer han.

Men i praksis så spiller det liten rolle om du kjøper aksjeleilighet eller en andelsleilighet.

- Driften av boligaksjeselskap skjer også etter borettslagsloven. Dermed er det like trygt å kjøpe aksjeleilighet som en leilighet i et borettslag. Men vi ser at mange stusser, for "aksjeleilighet" er et av de mest søkte ordene på våre nettsider, forklarer Phil.

Dokumentavgiften

En vesentlig forskjell mellom selveier og de andre eierformene er dokumentavgiften til staten. Den er på 2,5 % og legge på kjøpesummen på selveierboliger. Ved kjøp av aksje – eller borettslag/andelsleilighet slipper man å betale denne avgiften. Men uansett hva man kjøper, anbefaler Phil å sjekke både salgsoppgaven og vedleggene nøye.

- Se for eksempel om det er forkjøpsrett og sjekk hva som inngår i fellesutgiftene. Det er også viktig å sjekke om vedlikeholdet er bra. Undersøk også om det finnes en plan for vedlikeholdet og om det er satt av penger til det i et vedlikeholdsfond, råder han.

Ikke et stort tema

Eiendomsmegler Netland Hulløen sin erfaring er at eierformen sjelden er noe tema blant boligkjøpere, bortsett fra ved utleie.

- Jeg har ikke inntrykk av at det er så viktig for folk flest, de er mer opptatt av beliggenheten og av hvordan leiligheten ser ut, avslutter hun.