• AVVIK: Bilens speedometer viser 63 km/t, speedometeret på appen viser 61 km/t. Det GPS-baserte speedometeret på mobilen er den sikreste fartsmålingen, ifølge eksperter vi har snakket med. FOTO: JØRN-ARNE TOMASGARD

Mobilen gir deg svar på speedometeravvik

Last ned en gratis app på mobiltelefonen, så kan du sjekke den reelle farten du kjører i. Du vil høyst sannsynlig finne ut at speedometeret på bilen viser høyere fart enn den reelle.