• BØR UNNGÅS: Vikepliktsbrudd og feil bruk av signal eller tegn er blant tabbene en bør unngå. FOTO: Shutterstock

Skal du ta lappen? Dette er de verste feilene du kan gjøre under oppkjøringen

– Bakgrunnen for disse hendelsene er ofte at eleven har for lite rutine i å lese trafikkbildet, sier sensor Bjørn Eng.