Stor oversikt: Disse bilskiltene ble ikke godkjent av Vegdirektoratet.

Totalt har Statens vegvesen avslått nesten 17.000 søknader.