• BLINKLYS: Et representativt utvalg nordmenn har svart på spørsmål om hva som irriterer dem i trafikken. Manglende bruk av blinklys er blant noen av de aller største irritasjonsmomentene i trafikken, ifølge denne undersøkelsen. FOTO: Shutterstock

Dette irriterer nordmenn seg mest over i trafikken, ifølge fersk undersøkelse

Økt risiko for alvorlige ulykker og dårlig flyt er nøkkelord for irritasjonsmomentene som preger nordmenn i trafikken.