14 millioner forskningskroner fra EØS-potten for sosial og økonomisk utjevning bidrar til god stemning blant blomstrende trær foran hovedinngangen til Sørlandet sykehus Kristiansand. F.v. Glenn Haugeberg, som er professor og seksjonsleder ved Sørlandet sykehus, en travel fagdirektør Susanne Hernes, også hun fra Sørlandet sykehus, deretter daglig leder Tone Speilberg Birkenes i DiaGraphIT. 14 millioner forskningskroner fra EØS-potten for sosial og økonomisk utjevning bidrar til god stemning blant blomstrende trær foran hovedinngangen til Sørlandet sykehus Kristiansand. F.v. Glenn Haugeberg, som er professor og seksjonsleder ved Sørlandet sykehus, en travel fagdirektør Susanne Hernes, også hun fra Sørlandet sykehus, deretter daglig leder Tone Speilberg Birkenes i DiaGraphIT. Foto: Jacob J. Buchard

Får 14 EØS-millioner til forskning på revmatisme