Fabrikksjef Jon-Gabriel Noddeland gleder seg over at GE Healthcare har fått Agderings kompetansepris for 2020. At bedriften med 400 ansatte, pluss innleide, har klart å holde driften i gang gjennom pandemien (med forbehold for en kort periode med permitteringer våren 2020), mener han henger tett sammen med bedriftskulturen. Fabrikksjef Jon-Gabriel Noddeland gleder seg over at GE Healthcare har fått Agderings kompetansepris for 2020. At bedriften med 400 ansatte, pluss innleide, har klart å holde driften i gang gjennom pandemien (med forbehold for en kort periode med permitteringer våren 2020), mener han henger tett sammen med bedriftskulturen. Foto: Jacob J. Buchard (arkiv)

Kompetansepris til GE Healthcare