Flere tvangsekteskap registreres enn før

Oslo (NTB): Norske myndigheter registrerte flere tilfeller av tvangsekteskap i 2014 enn året i forveien.

Også antall registrerte tilfeller av vold og trusler og etterlatte barn i utlandet, har økt, viser en rapport fra Integrerings— og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ifølge VG.

Men at tallene øker, trenger ikke bety at problemene vokser i omfang.

— At tallene har økt betyr at vi fanger opp flere enn tidligere. Vi har ikke noe grunnlag for å si at dette var et større problem i 2014 enn i 2013, sier statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Flest saker har vært knyttet til personer med opprinnelse fra Pakistan, Irak, Afghanistan og Somalia.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse registrerte 93 tvangsekteskap i 2014, mot 85 i 2013.Også andre instanser registrerte enkelte tilfeller, men det er usikkert om disse overlapper med kompetanseteamets tall. (©NTB)